ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο. Μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές χρησιμοποιώντας δομικά υλικά της Lego. Οι κατασκευές αυτές, περιέχουν διάφορα μηχανικά μέρη, όπως γρανάζια, άξονες, ρόδες, τροχαλίες κ.α. Επιπλέον, περιέχουν αισθητήρες και κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται σε μία κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα ελέγχει τους αισθητήρες και τους κινητήρες, αφού την προγραμματίσουν κατάλληλα τα παιδιά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται, όπως και όλα τα υπόλοιπα υλικά, είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ηλικία τους.

Αν και αποτελούν μία εκπαιδευτική καινοτομία, τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego είναι ήδη δοκιμασμένα με απόλυτη επιτυχία σε τάξεις με παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η εκπαιδευτική ρομποτική;
Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε παιδιά άνω των επτά ετών. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του στην ρομποτική. Τα μικρότερα παιδιά στην ηλικία των επτά ετών ξεκινούν την ρομποτική με απλούστερα υλικά, όπως το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego, WeDo 2.0. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο σύνθετα εκπαιδευτικά πακέτα, όπως το Lego EV3.

Ποια είναι τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής;
Η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθά τα παιδιά στη:
• Διερεύνηση, σχεδιασμός και κατασκευή λύσεων
• Κατανόηση καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο.
Λειτουργεί δηλαδή ως καταλύτης, που επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης.
• Ψυχαγωγική και δημιουργική δραστηριότητα.
• Πεποίθηση ότι η μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική!
• Βασικές δεξιότητες προγραμματισμού
• Δεξιότητες συνεργασίας και παρουσίασης

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, και έτσι αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας. Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και κινητικές τους δεξιότητες. Ολοκληρώνουν έργα (projects) τα οποία και παρουσιάζουν, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην οργάνωση, στην επίλυση προβλημάτων και στην επικοινωνία.

Από πόσα παιδιά αποτελείται το κάθε τμήμα;
Τα τμήματα είναι ολιγομελή, και αποτελούνται από έξι έως δώδεκα παιδιά. Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, χωρισμένα σε ομάδες των δύο ή τριών παιδιών, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των γνώσεών τους στην ρομποτική.

Πόσες φορές την εβδομάδα γίνεται το μάθημα και με τι διάρκεια;
Συνήθως, κάθε κύκλος μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα με διάρκεια μίας ώρας και τριάντα λεπτών, τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Θα χρειάζεται να προετοιμάζεται το παιδί για το μάθημα;
Όχι. Δεν δίνονται εργασίες για το σπίτι, ούτε χρειάζεται το παιδί να ασχοληθεί πέρα από την ώρα του εργαστηρίου για να παρακολουθήσει τον κάθε κύκλο μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαγωνιστικές ομάδες, εκεί τα παιδιά εργάζονται πάνω σε projects με στόχο την συμμετοχή και διάκριση σε έναν διαγωνισμό ρομποτικής. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να μελετήσουν επιπλέον υλικό, ή/και να αναλάβουν σχετικές με το project εργασίες, όπως συγγραφή οδηγιών, παρουσιάσεων κ.α. σε χρόνο εκτός του μαθήματος.

Τι υλικά χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική ρομποτική; Χρειάζεται να αγοράσω κάτι;
Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται υλικά της σειράς Lego Education και PCs, laptops, tablets για τον προγραμματισμό τους. Παρέχουμε στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται για το μάθημα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα επιπλέον.

Εισαγωγή στη Ρομποτική με την εκπαιδευτική σειρά της Lego WeDo 2.0
Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά 1ης έως 4ης δημοτικού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην Ρομποτική. Τα παιδιά της 1ης και της 2ας δημοτικού θα ενταχθούν σε ξεχωριστά τμήματα από τα παιδιά της 3ης και της 4ης δημοτικού.

Περιγραφή εργαστηρίου
Σειρά 16 εργαστηρίων ρομποτικής, για παιδιά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην ρομποτική. Σε κάθε εργαστήριο συμμετέχουν μέχρι και 12 παιδιά, σε ομάδες των 2 ή 3 παιδιών. Κάθε ομάδα υλοποιεί projects που περιλαμβάνουν κατασκευή και προγραμματισμό αυτοματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα projects βασίζονται στο επίσημο πρόγραμμα εργαστηρίων της Lego Education. Κάθε εργαστήριο διαρκεί 90 λεπτά.

Εισαγωγή στη Ρομποτική με την εκπαιδευτική σειρά της Lego EV3
Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού, καθώς και σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην ρομποτική με Lego EV3. Τα παιδιά του δημοτικού θα ενταχθούν σε ξεχωριστά τμήματα από τα παιδιά του γυμνασίου.

Περιγραφή εργαστηρίου
Σειρά 16 εργαστηρίων ρομποτικής, για παιδιά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην ρομποτική. Σε κάθε εργαστήριο συμμετέχουν μέχρι και 12 παιδιά, σε ομάδες των 2 ή 3 παιδιών. Κάθε ομάδα υλοποιεί projects που περιλαμβάνουν κατασκευή και προγραμματισμό αυτοματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα projects βασίζονται στο επίσημο πρόγραμμα εργαστηρίων της Lego Education. Κάθε εργαστήριο διαρκεί 90 λεπτά.